Noorderpoort_avatar_def_Noorderpoort Samen Doen

Als kwartiermaker werken we aan een bewonersbedrijf in de wijk De Hambaken in ‘s-Hertogenbosch. Sleutelwoorden zijn communityvorming, voor en door bewoners, programmering, beheer en exploitatie, sociaal en economisch duurzaam.

 

Screenshot 2014-05-27 22.26.23 Nieuw: ‘Buurtbesteden’

In het experiment Maatschappelijk Aanbesteden Stadsdeel Oost werkt het stadsdeel Oost en de Indische Buurt Community  aan een vergaande manier om burgers en maatschappelijke partners te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken Lokale Lente is procesbegeleider en penvoerder van het experiment. De pilot levert concreet nieuwe manieren van werken op waarbij het aanbod van onderop geformuleerd en toegesneden op de menselijke maat wordt. Oplossingen hebben een kleine schaal en zijn integraal. De focus ligt op samenwerking tussen partijen in een nieuwe rolverdeling. Het maatschappelijk rendement staat centraal in de aanbesteding.

Samenwerkinspartners zijn: MOG / Indische buurt communities, stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam, ministerie van Binnenlandse Zaken en Lokale Lente

 

maak de buurtde Amsterdamse Buurtwet

Lokale Lente werkt mee aan een Amsterdamse buurtwet om ervoor te zorgen dat bewoners en ondernemers uit de Amsterdamse buurten meer zeggenschap krijgen over wat nodig is in hun buurt en ook het zelf kunnen uitvoeren.

Voor het maken van de Amsterdamse buurt wet is een gelegenheidscoalitie ontstaan waarin naast Lokale Lente ook Lokale Democratie, Netwerk democratie, Pakhuis de Zwijger, en Agora participeren.

 

 omslag_PIDSPioniers in de stad

In pioniers in de stad vertellen 20 wijkondernemers hun kennis en praktijk over jun initiatieven in de stad. Onderwerpen als ondernemen in de wijk, communityvorming, maatschappelijk vastgoed en arbeid en activering worden besproken. Vijf columnisten delen hun visie op het onderwerp en woorden worden verklaard door taalkunstenaar Karien van Assendelft.

 

 

Community Wijkondernemingen Amsterdam

Lokale Lente is een netwerk met als doel de beweging van wijkondernemingen aan te jagen, te versterken en te verbinden met andere stakeholders in de stad. Als community delen en ontwikkelen we kennis, bundelen we krachten, versnellen praktijk en vergroten daarmee de maatschappelijke impact in de buurt. We hebben de ambitie een platform te zijn voor wijkondernemers, deze te vertegenwoordigen en te ondersteunen.

Trust Oost

Met de vele initiatieven in Oost wil Schleijpen & Leatemia actief en ambitieus aan het werk. De kans pakken om de wijkondernemingen in verbinding te laten komen met het Stadsdeel en in de toekomst iets aan elkaar te hebben. Onderdeel zijn de Meevaart, de Jongeren Community, Tugela 85 en Hallo IJburg.

 

 Maatschappelijke betrokkenheid in Almere

In de zoektocht naar de maatschappelijke betrokkenheid van het Almeers’ bedrijfsleven duikt Schleijpen & Leatemia de stad Almere in. Hoe kan er een duurzame relatie tussen de gemeente, deze bedrijven en wijkondernemingen ontstaan en duurzaam worden onderhouden? als de centrale vraag. Almere vormt een uitdaging tegenover het bekende Amsterdamse terrein.

 

Jongerennetwerk: Inside Oost

Initiatiefnemer Ymere heeft ons gevonden als partner voor het opzetten van het jongerennetwerk ‘Inside Oost’. Binnen dit programma wordt aandacht besteed aan talentontwikkeling van jongeren in Oost en hun betrokkenheid bij de buurt.

 

Excursie: Trust in the City Londen

“Vertrouwen is het sleutelwoord” 

Begin februari organiseerden we in samenwerking met de gemeente Amsterdam een werkreis naar Londen onder het motto Trust in the City. Onder de bezielende leiding van wethouder Freek Ossel voerde de reis langs Big Society (Capital) politiek, naar ‘Locality’, Londense ‘developments trust’ en sociaal ondernemers in de wijken. Het reisgezelschap bestond uit relevante Amsterdamse professionals.

In Londen en de UK zijn in de afgelopen 10 jaar zo’n 500 wijkondernemingen opgezet. Ze worden door bewoners bestuurd, zijn wijk gerelateerd en economisch rendabel. Kenmerkend is dat ze een veelheid aan opdrachtgevers hebben, functioneren als risicodragende ondernemingen en hun ‘assets’ in de wijk hebben liggen. De Inspiratie uit Londen is vertaald naar Amsterdamse setting in het voorstel ‘Vertrouwen in de Stad’ en een actief samenwerkend netwerk van relevante Amsterdamse professionals. Voor verdere informatie zie ook de linkedingroep Trust in the city.

Conferentie in Pakhuis de Zwijger: Vertrouwen in de Stad

In samenwerking met de gemeente Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, ministerie van Binnenlandse Zaken, het Kennisnetwerk Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam hebben we gewerkt aan twee inspirerende ontmoetingen in Pakhuis de Zwijger over wijkondernemingen (Trusts), waarbij initiatiefnemers en ondernemende professionals, bewoners en bestuurders samen op zoek gaan naar  prangende vraagstukken en oplossingsrichtingen.