‘Geef burgers de ruimte, dan borrelen vanzelf mooie dingen op’

5 Feb 2015

Hambaken is een wijk met veel culturen, of zoals kwartiermaker Loes Leatemia van de gemeente ’s-Hertogenbosch het verwoordt: ‘een rijkdom aan talenten’. Het leegstaande gebouw bij het winkelcentrum is door de buurtbewoners omgetoverd tot buurtonderneming. Het idee is dat bewoners hier zelf dingen organiseren, voor en door Hambaken.

Leatemia: ‘Alles komt uit de mensen zelf. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer ze te zeggen hebben.’ Er is een bibliotheek, een speelotheek, een bar, een huiskamer om te flexwerken en er worden activiteiten georganiseerd.

Vijftig bezoekers van Festival de Energieke Samenleving hebben plaatsgenomen in het wijkcentrum, waar koffie en zelfgemaakte bladerdeeghapjes worden geserveerd. Na uitleg over de buurtonderneming mag de zaal vragen stellen.

Drie vragen

De drie meest prangende vragen aan kwartiermaker Leatemia:

1. Hoe zit het met de financiering?

‘De vraag “wat kost het?” zou ik willen omdraaien: wat levert het op? In wijkcentrum Noorderpoort wordt waarde gecreëerd. Het is een oefenplek waar bewoners aan de slag kunnen in de horeca, schoonmaak of beheer. Het is belangrijk dat de gemeente beseft dat er ook in de zogenaamde probleemwijken talenten zijn. Bij aanbestedingen zou de gemeente zaken kunnen uitbesteden aan de buurt, zoals groenbeheer. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat dit een economisch duurzame onderneming wordt.’

2. Leuk zo’n burgerinitiatief, maar waar begin je nu?

‘Begin bij actieve burgers, ga daarmee praten. Beetje bij beetje ontstaat er een groeiend netwerk. Verder moet je open kunnen luisteren naar wat mensen zélf willen. Benader mensen als individuen, kijk wat ze op individuele basis kunnen doen. Benader ze niet als groepen, want groepen hebben conflicterende belangen.’

3. Wat is de rol van de gemeente?

‘Normaal gesproken verzinnen professionals dingen voor burgers. Ik raad ambtenaren aan om niet met eigen ideeën te komen. Geef burgers de ruimte, dan borrelen er vanzelf mooie dingen op. De gemeente denkt mee als partner en ondersteunt met faciliteiten. In dit geval met een leegstand pand.’

Meer informatie

  • Dit artikel van Ellen Weber is overgenomen uit het 3D-Journaal, een nieuwsbrief over decentralisaties in het sociaal domein met achtergrondverhalen, polls, de vraag van de week etc. Wilt meer lezen, meld u dan aan voor het 3D-Journaal via de Startpagina VNG-fora.
”Waar sta jij voor op” – 10 jaar Amsterdam in Dialoog

”Waar sta jij voor op” – 10 jaar Amsterdam in Dialoog

28 Oct 2014

Vrijdag 7 november vindt de Amsterdamse Dag van de Dialoog plaats, inmiddels het tiende jaar. Aan een paar honderd tafels in de stad organiseren Amsterdammers gesprekken met stad- en buurtgenoten over wat hen raakt, beweegt, verbaast, verontrust of  verheugt.  Bindmiddel is de dialoog, een gespreksmethode waarbij mensen in een kleine kring persoonlijke ervaringen en dromen uitwisselen. Het is een onderzoekend gesprek dat nieuwe inzichten en ideeen kan brengen. Het thema voor dit jaar is “Waar sta jij voor op?”; een thema dat iedere  tafelorganisator zelf nog nader kan invullen.

Schleijpen & Leatemia werken al geruime tijd met de gespreksmethode omdat de dialoog mensen met verschillende achtergronden aan tafel met elkaar kan verbinden. Als bestuurslid van Amsterdam Dialoog zetten zij zich actief in voor het initiatief, dat – na 10 jaar financiele steun van een aantal grote organisaties in de stad – vanaf 2015 gaat draaien als zelfstandig burgerinitiatief.

De aftrap van de Dag van de Dialoog is op vrijdag 7 november in het Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelskade tussen half 9 en half 12, met ontbijt en dialoog. ’s Middags organiseren Schleijpen & Leatemia op hun kantoor in de Transvaalbuurt een dialoogtafel met vrouwen uit de buurt om te onderzoeken waar zij – samen – voor op willen staan.

 

Opening buurtonderneming Noorderpoort Samen Doen

31 Aug 2014

Zaterdag 30 augustus is buurtonderneming Noorderpoort Samen Doen officieel geopend door wethouder Jeroen Weyers. Het is de eerste buurtonderneming in ‘s-Hertogenbosch in de wijk De Hambaken. Als kwartiermaker heb ik gewerkt aan het vormen van een actieve community van bewoners / samen doeners, beheer en exploitatie van het gebouw en programmering voor en door bewoners.

Ymere – Van wetten en regels naar prettige praktijken, samen in de buurt

Ymere – Van wetten en regels naar prettige praktijken, samen in de buurt

13 Apr 2012

Ontwikkeling en begeleiding training formele en informele participatie aan medewerkers van Ymere en actieve bewoners van bewonerscommissies. In samenwerking met advocatenkantoor Kennedy van der Laan

Ymere – Jongeren in Oost

Ymere – Jongeren in Oost

13 Apr 2012

In Amsterdam Oost spreekt Ymere jongeren aan op hun talent en betrokkenheid. Stimuleren kleinschalige, actieve netwerken en eerste ideeen voor prestigieus jongerenate

foto

Ymere – Samenwerken voor de buurt

13 Apr 2012

Ontwikkeling en begeleiding training beter samenwerken in de buurt. Training gaat in op het maken van een sociale kaart van de buurt, (nieuwe) partners om mee samen te werken, inspirerende voorbeelden van vitale samenwerkingsprojecten en het voeren van een ‘goed’ gesprek.

Gemeente Amsterdam – Amsterdamse wijkaanpak

13 Apr 2012

Advisering communicatie en participatie in projecten, buurten, en programma van de stad. Inzet van dialoog, participatieagenda en verbindende communicatie om partijen in de buurt structureel dichter bij elkaar te brengen.Oa Transvaalbuurt, werkgroep participatiemakelaars, Zuidoost, Rembrandtpark.

Trust in the city – City Wise Londen

Trust in the city – City Wise Londen

13 Apr 2012

Ontwerp en ontwikkeling inspirerende reis naar Londen om Big Society strategien, economische prinicipes in de wijk en samenwerking met bedrijfsleven te verkennen. Bestuurders en managers van verschillende Amsterdamse organisaties verkennen samen met sociaal ondernemers nieuwe samenwerkingsverbanden.

foto

Amsterdamse Betrokken Bedrijven Alliantie (ABBA)

Amsterdamse Betrokken Bedrijven Alliantie (ABBA)

13 Apr 2012
  • Quickscan voor het Ministerie BZK – gemeente Amsterdam – Ymere naar sterke en zwakke punten in de samenwerking met het bedrijfsleven.
  • Plan van aanpak en uitvoeringsprogramma (ABBA)
Masterclass economische denken in de wijk

Masterclass economische denken in de wijk

13 Apr 2012

Ontwerp en begeleiding 1-daagse masterclass in samenwerking met het Kennisnetwerk Amsterdam. Inspiratie, kennisdelen, onderzoeken en werken aan economische principes in de wijkaanpak. Joost Beunderman – mede auteur van ‘Compendium of the Civic Economy’ – was inspirerend. Zie verslag op www.kennisnetwerk-amsterdam.nl