”Waar sta jij voor op” – 10 jaar Amsterdam in Dialoog

28 Oct 2014

Vrijdag 7 november vindt de Amsterdamse Dag van de Dialoog plaats, inmiddels het tiende jaar. Aan een paar honderd tafels in de stad organiseren Amsterdammers gesprekken met stad- en buurtgenoten over wat hen raakt, beweegt, verbaast, verontrust of  verheugt.  Bindmiddel is de dialoog, een gespreksmethode waarbij mensen in een kleine kring persoonlijke ervaringen en dromen uitwisselen. Het is een onderzoekend gesprek dat nieuwe inzichten en ideeen kan brengen. Het thema voor dit jaar is “Waar sta jij voor op?”; een thema dat iedere  tafelorganisator zelf nog nader kan invullen.

Schleijpen & Leatemia werken al geruime tijd met de gespreksmethode omdat de dialoog mensen met verschillende achtergronden aan tafel met elkaar kan verbinden. Als bestuurslid van Amsterdam Dialoog zetten zij zich actief in voor het initiatief, dat – na 10 jaar financiele steun van een aantal grote organisaties in de stad – vanaf 2015 gaat draaien als zelfstandig burgerinitiatief.

De aftrap van de Dag van de Dialoog is op vrijdag 7 november in het Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelskade tussen half 9 en half 12, met ontbijt en dialoog. ’s Middags organiseren Schleijpen & Leatemia op hun kantoor in de Transvaalbuurt een dialoogtafel met vrouwen uit de buurt om te onderzoeken waar zij – samen – voor op willen staan.