Noorderpoort Samen Doen opent haar deuren

1 Sep 2014

‘s-Hertogenbosch heeft haar eerste wijkonderneming in de wijk De Hambaken. Zaterdag 30 augustus vond de feestelijke opening plaats door wethouder Jeroen Weyers. Kwartiermaker Loes Leatemia heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het vormen van een community van bewoners en ondernemers uit de wijk om invulling te geven aan  de Noorderpoort. Het gebouw stond al twee jaar leeg en was speelbal geworden van een aantal bewonersgroepen die het gebouw wilden beheren. Nu staat er een groep van 25 actieve bewoners die gezamenlijk het beheer, exploitatie en programmering van de buurtonderneming uitvoeren.

In het komend half jaar werkt Loes aan de doorontwikkeling van deze buurtonderneming, door de community verder door te ontwikkelen, bewoners en ondernemers te coachen en door een nieuw financieringsmodel of een wijkinvesteringsfonds op te zetten. Zie ook facebook.com/NoorderpoortSamenDoen