Netwerk Lokale Lente blijft groeien

28 Sep 2014

De herfst heeft zijn intrede gedaan, maar de lokale lente gaat gewoon door. Door grootschalige reorganisaties binnen de gemeente, een nieuw college van B en W, de instelling van bestuurscommissies, en forse koerswijzigingen bij de woningcorporaties, lijkt lokale samenwerking op buurtniveau soms geheel van de stedelijke agenda verdwenen. Ondertussen zetten steeds meer Amsterdammers zich samen in voor hun buurt. Het aantal wijkondernemingen in de stad groeit, en naast de pioniers is een tweede generatie van ondernemende wijkbewoners opgestaan. Juist in gebieden als Nieuw-West, Noord en Zuidoost, waar nog veel in buurten moet worden geïnvesteerd. Deze nieuwe generatie wil een belangrijke bijdrage leveren in de stad, en zoekt naar praktische en strategische samenwerking. Bijvoorbeeld in de zoektocht naar nieuwe kansen en kwaliteit in de lokale zorg, welzijn en jeugdzorg.

Het netwerk Lokale Lente is een vitaal netwerk. Schleijpen & Leatemia blijven zich daar voor inzetten. Door het leggen van de nodige verbindingen op issues als buurtfondsen en buurtrechten, door positionering van de wijkondernemers in het lokale politieke debat, of door positie in te nemen als nieuwe praktijkexperts in bijvoorbeeld de gemeentelijke werkconferentie Dragende Samenleving op 4 juni jl.