In Blog

Betaald of onbetaald ondernemen in de wijk

5 Apr 2013

69961-626-626-scaleIn Amsterdam en in het land is een enorme ontwikkeling te zien van bewoners die lokaal, in hun buurt, het heft in eigen handen nemen. Deze initiatieven zijn van onderaf ontstaan en geworteld in de wijk. Zij bieden een kleinschalig en vaak kostenbesparend alternatief voor publieke taken en producten die nu veelal door grote organisaties worden uitgevoerd.

Pregnante vraag die de kop opsteekt is of deze initiatiefnemers hun werk betaald of onbetaald doen? Zo wierp Hetty Welschen, bestuurder in stadsdeel Amsterdam West, tijdens een netwerkbijeenkomst van Vertrouwen in de stad de vraag op hoe om te gaan met deze initiatieven. Wanneer betaal je deze mensen, waar ligt de scheidslijn tussen vrijwilligerswerk en betaald werk. Wie zijn deze initiatiefnemers; zijn het bewoners of professionals, zijn het ondernemers of sociaal ondernemers. En hoe betrouwbaar – duurzaam – zijn ze, hoe kan je het kaf van het koren scheiden.

Vanuit de initiatiefnemers spelen andere dilemma’s. Floor Ziegler, artistiek leider NoorderparkTrust, wierp op dat haar vaak de vraag gesteld wordt of zij een bewoner of professional is. En daarmee de vraag hoe zij haar activiteiten en de betaling hiervoor legitimeert. Is hun werk een aanvulling en voegen zij maatschappelijke meerwaarde toe in de wijk en hoe kan je dat ‘harder’ maken? En hoe positioneren zij zichzelf als maatschappelijk producent in de wijk, als serieuze partner voor de overheid en andere stakeholders. Op welke manier organiseren zij draagvlak in de buurt en hoe zorgen zij ervoor dat de wijk als opdrachtgever gaat functioneren?

In het vinden van antwoorden op deze vragen is het goed ons te realiseren dat we met een nieuwe manier van werken te maken hebben. De initiatiefnemers zijn pioniers, ‘change makers’, sociaal ondernemers in de wijk en bezig met een innovatieve manier van werken, van onderop, prikkelend en waarin nog niets vast staat. Zij werken in een markt waar in de laatste decennia vooral de overheid een rol heeft gespeeld. Bezuinigen en een terugtrekkende overheid biedt kansen op dit speelveld.

Relevant is te bespreken hoe een actieve civil society en wijkeconomie te organiseren is en welke speelruimte daarvoor door de overheid en andere organisaties wordt vrijgemaakt. Zowel in middelen als in capaciteit. Hoe stimuleert en ondersteunt de overheid actief burgerschap. Op welke manier openen zij de maatschappelijke markt voor kleinschalige oplossingen in de uitvoering van werkgelegenheid, welzijn, zorg en veiligheid. Welke afspraken maken we in een maatschappelijke aanbesteding? In deze afspraken spelen wijkondernemers steeds een grotere rol. Dat zij voor hun inzet betaald mogen worden lijkt me dan evident.

Loes Leatemia

 

Wil je mee praten over het onderwerp betaald of onbetaald – ondernemen in de wijk. Kom dan op 24 april naar Pakhuis de Zwijger. Lokale Lente organiseert samen met het Pakhuis een bijeenkomst over dit onderwerp. Meld je aan: http://www.dezwijger.nl/page/68667/nl